PODEJŚCIE NAUKOWE

CHARAKTERYSTYKA TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON:

  1. Układ optyczny Brewstera 
  2. Światło polichromatyczne Bioptron
  3. Światło niskiej energii Bioptron
  4. Światło niespójne Bioptron
  5. Światło pionowo i liniowo polaryzowane Bioptron
  6. Światło hiperspolaryzowane

UKŁAD OPTYCZNY BREWSTERA

Wysokiej jakości układ optyczny Brewstera, czyli wielowarstwowy układ optyczny, jest ustawiony pod określonym kątem względem urządzenia BIOPTRON. Kiedy rozproszone/nieuporządkowane i niespolaryzowane światło generowane przez źródło światła BIOPTRON pada na układ optyczny Brewstera, jest odbijane i staje się całkowicie i idealnie pionowo i liniowo spolaryzowane (przy minimalnej utracie wiązki odbicia).ŚWIATŁO POLICHROMATYCZNE 

System BIOPTRON generuje światło w spektrum widzialnym i oraz częściowo podczerwonym, rozciągającym się od 480 nm do 3400 nm, czyli 1,15–2,90 eV (ze szczytem przy wartości 720 nm, tj. 1,70 eV) ), co pozwala światłu na penetrację głęboko przez tkanki, aktywując i promując różnorodne procesy komórkowe i biologiczne, które przyśpieszają lecznicze procesy regeneracyjne i naprawcze.

ŚWIATŁO NIESPÓJNE 

Światło poza fazą lub niezsynchronizowane jest charakteryzowane jako fale światła, które nie są zsynchronizowane — czy to tymczasowo, czy przestrzennie. Częste i losowe zmiany faz między fotonami światła różnych częstotliwości i długości fal są źródłem tego światła o małej intensywności.

Światło niespójne BIOPTRON promuje bezpieczne, nieinwazyjne i skuteczne leczenie, bez ryzyka rozwoju oporności na terapię. W opozycji do powyższego, większość świateł laserowych ma dużą intensywność i spójność, co przekłada się na wysoki potencjał uszkodzenia tkanek.


ŚWIATŁO NISKIEJ ENERGII 

BIOPTRON dostarcza spójną wiązkę światła ze stałą intensywnością (określaną także jako gęstość mocy) o wartości 40 mW/cm2 z odległości 10 cm od obszaru poddawanego zabiegowi. Dozowanie światła BIOPTRON można określić bardzo szczegółowo, ponieważ światło BIOPTRON ma składa się z dwóch komponentów, czyli mocy i czasu: energia (J) = moc (W) × czas (s) (prawo Bunsena i Roscoe’a wzajemności w fotobiologii).

Innymi słowy, jeżeli moc zostanie podwojona, a czas ekspozycji skrócony o połowę, dostarczona zostanie ta sama ilość energii, ale wywoła się różne reakcje biologiczne. BIOPTRON dostarcza dawkę światła równoważną średniej gęstości energii o wartości 2,4 J/cm2 na minutę. Odpowiada to niskiej i bezpiecznej dawce światła, która stymuluje naturalne procesy leczenia bez skutków ubocznych.

ŚWIATŁO PIONOWO I LINIOWO POLARYZOWANE (VLPL)

Kiedy rozproszone światło emitowane przez halogen pada na układ optyczny Brewstera i zostaje odbite, staj się ono pionowo i liniowo polaryzowane, z falami rozchodzącymi się w pionowych, równoległych płaszczyznach skierowanych w jedną stronę. W przeciwieństwie do rozproszonego i laserowego światła BIOPTRON VLPL działa — z uwagi na ich charakterystykę absorpcji — nie tylko na molekuły, ale skutecznie oddziałuje także na strukturę i organizację procesów biologicznych, molekuł i tkanek, tym samym wywiera znacząco lepszy wpływ o charakterze leczniczym.

Wszystkie struktury biologiczne w ich normalnym stanie funkcjonowania są zaaranżowane liniowo (na przykład: ciekłe kryształy, kolagen, mikrorureczki, lipidy w membranach, wewnętrzne uporządkowanie mitochondrialne oraz liniowa organizacja stanów dipolowych wody). Kiedy procesy biologiczne zostają zaburzone, dzięki swojej organizacji liniowej VLPL przywraca je do optymalnego stanu funkcjonalnego.

Ponadto, poza polaryzacją, BIOPTRON daje możliwość wyboru spośród optymalnych części spektrum światła oraz jego energii w funkcji czasu, co jest niezbędne dla leczenia wielu stanów chorobowych. Wyjaśnieniem tak wielkiej skuteczności wpływu terapii BIOPTRON jest między innymi to, że 85,5% wszystkich molekuł ludzkiego ciała to molekuły wody (składających się z atomów wodoru i tlenu) i każda z nich pełni określoną funkcję w ciele.

HISTORIA BIOPTRON

WYNALAZEK

Duński fizyk Niels Ryberg Finsen (na zdjęciu) stworzył nowoczesną terapię światłem około 100 lat temu. W 1903 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny za swoje osiągnięcia w zakresie terapii światłem. 

Finsen stworzył pierwsze urządzenie generujące technicznie syntezowane światło słoneczne i osiągną niezwykłe wyniki w leczeniu pacjentów cierpiących na określony typ gruźlicy skóry.

ROZWÓJ TERAPII ŚWIATŁEM BIOPTRON

U zarania historii rozwoju medycyny wykorzystującej światło, w nowoczesnych terapiach światłem wykorzystywane były przede wszystkim światło podczerwone i ultrafioletowe. We wczesnych latach 80. XX w. zespół badawczy stworzył źródło światła, które było oryginalnie oparte na terapii laserowej o małej mocy, ale w praktyce pracowało ono w obrębie całego spektrum światła widzialnego oraz części zakresu podczerwonego. Badania dowiodły istnienia określonych właściwości fizycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności terapii światłem. 

W oparciu o tę technologię stworzony został system do terapii światłem BIOPTRON. BIOPTRON AG, we współpracy z ekspertami, badaczami i lekarzami z wielu krajów nieustannie działa na rzecz oceny charakterystyki i skuteczności terapeutycznej terapii światłem BIOPTRON.

CERTYFIKATY

BIOPTRON AG — ZAPEWNIANIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Firmowe laboratoria BIOPTRON AG są stale zaangażowane w testowanie i optymalizowanie urządzeń BIOPTRON w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych prowadzonych przez niezależne instytucje. 

Jednocześnie urządzenia BIOPTRON są certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze. 

Nasze procesy biznesowe, włączając w to badania i rozwój, ocenę dostawców, dostawy komponentów na potrzeby produkcji, regularne inspekcje i same produkty spełniają wymogi określonych regulacji, zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich dotyczącą urządzeń medycznych 93/427/EWG, jak i określonych krajowych regulacji, obowiązujących na rynkach lokalnych.