ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Nasze domy to oazy naszego bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. To bezpieczne otoczenie dla momentów, w których przeżywamy największe przyjemności. Ale czy tak jest w każdym domu? Tylko czysty dom jest gwarancją bezpiecznego miejsca do życia. Dlatego wkładamy tyle wysiłków, aby utrzymać go w czystości i porządku.

Najnowsze badania dowodzą, że w przeciągu jednego roku z domu zamieszkiwanego przez cztery osoby usuwanych jest 45 kg kurzu. W kurzu domowym jest ponad 150 różnych rodzajów roztoczy, które są przyczyną rozwoju alergii na kurz i astmy. Kurz to rzecz absolutnie naturalna, ale w tym przypadku określenie „naturalna” nie oznacza „bezpieczna” ani „zdrowa”.

Na kurz składa się kilka organicznych i nieorganicznych elementów:

  • Bakterie
  • Pleśń i jej zarodniki
  • Pyłki
  • Roztocza i ich odchody

OD KURZU DO ALERGII

Alergia to reakcja obronna organizmu wywołana przez kontakt z określonymi substancjami, czyli alergenami. Na całym świecie alergie przybierają na sile — zarówno jeżeli chodzi o ich liczbą, jak i postać. W odniesieniu do kurzu musimy mieć świadomość pewnych faktów:

  • Niektóre osoby mogą cierpieć na alergie, których przyczyną są odchody roztoczy
  • Alergeny mogą wywoływać alergię na kurz domowy nawet u osób, które nigdy w swoim życiu nie cierpiały z powodu alergii
  • 3/4 wszystkich substancji wywołujących alergie jest obecna w kurzu domowym
  • Sprzątanie jest najlepszą formą prewencji
  • Sprzątanie jest przede wszystkim sposobem na zwalczanie alergii powodowanych przez mikroby żyjące w kurzu

Usuwanie kurzu z pomieszczeń wymaga zastosowania sprawdzonych narzędzi do czyszczenia, które wyłapują wszystkie drobiny.

Zepter produkuje urządzenia domowe przeznaczone do szybkiego sprzątania, ekologicznej dezynfekcji i oczyszczania. Są one opracowane z myślą o tworzeniu zdrowego i bezpiecznego miejsca dla wszystkich rodzin.